van filter cleaningFilterreiniging vrachtwagens & transporters!

FilterMaster for trucks and more reinigt alle types en groottes filters van alle materialen.

Het samenwerkingsverband FilterMaster DPF reinigt roetfilters van vrachtwagens met retrofit roetfilters, een ingebouwde katalysator of een reeds door de fabrikant ingebouwd roetfilter. Dit betreft achteraf inbouw van voertuigtypes van Kl. EURO 2 + 3, EURO 4 (SCR-technologie) en reeds door de fabrikant ingebouwde roetfilters volgens norm EUR 5 + 6. EURO, EURO 1, EURO 2-3, EURO 4-5, EURO 6, DPF, EEV, Tier-4 Ook daadwerkelijk voor het leven ontworpen katalysatoren kunnen door oliën en verstoppingen worden beïnvloed. Ook daarvoor biedt FilterMaster DPF reinigingsoplossingen aan.