Procestechniek

FilterMaster for trucks and more

FilterMaster for trucks and more

De reinigingsmethode FilterMaster for trucks and more is ontwikkeld door mycon GmbH.

Reinigingsmethode – CO2/droge sneeuw

THet filter wordt met CO2 uitgeblazen. Daarbij worden as- en roetresten broos gemaakt en mechanisch gescheiden van het oppervlak, verkleind en uit het filter verwijderd.

FilterMaster for trucks and more - Anlage
FilterMaster for cars

FilterMaster for cars

De reinigingsmethode FilterMaster for cars is een gemeenschappelijke ontwikkeling van mycon GmbH met het zusterbedrijf Kipp Umwelttechnik GmbH.

Nieuwe reinigingsmethode

Er wordt een werkzame stof aërosol in het filter ingebracht. Door het katalytische oppervlak van het filter komt het tot een chemische reactie, die onder andere door gasontwikkeling de overgebleven vuilresten uit het filter verdringt. (Chemical Debonding).

FilterMaster for cars - Anlage